Ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2005 (codi de la convocatòria 04.10.05).

ORDRE MAH/90/2005, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2005 (codi de la convocatòria 04.10.05).

Publica un comentari