Ajuts per a la clausura d’abocadors municipals fora d´ús i d’abocadors municipals d’enderrocs i altres residus de la construcció fora d´ús.

La clausura i la revegetació bàsica amb sembra d’abocadors municipals fora d´ús i d’abocadors municipals d’enderrocs i altres residus de la construcció fora d´ús i de punts d'abocament incontrolats, amb les mesures correctores adients per eliminar els impactes ambientals ocasionats, i comprenen la redacció del projecte, l'execució i la direcció de l'obra.
Publicat DOGC núm. 4623 de 28.04.2006

Publica un comentari