Ajuts de la fase pilot del Pla de Foment de la biomassa forestal per a ús tèrmic per a la instal·lació de calderes de biomassa i/o xarxes de calor en les comarques de Girona

Els ajuts es concedeixen als ajuntaments de les comarques de Girona per instal·lar, en equipaments de titularitat i/o gestió municipal, calderes de biomassa llenyosa forestal, en forma d’estella, i/o xarxes de calor que utilitzin aquest combustible que hagin estat prèviament planificades en plans d’acciód’energia sostenible (PAES), aprovats per l’ajuntament.

Publicat al BOP núm. 119 de 23 de juny de 2014

Publica un comentari