Ajuts d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior

Són objecte de l'atorgament d'aquests ajuts els projectes i les actuacions d'adequació de la il·luminació exterior existent abans del 4 de maig de 2005 que es puguin considerar en algun dels apartats següents:
a) Redacció de plans municipals per a l'adequació de la il·luminació exterior existent. Són objecte de subvenció les propostes que abastin tots els plans d'una comarca.
b) Actuacions o execució de projectes d'adequació de la il·luminació exterior existent. Pot ser objecte de subvenció l'adquisició de material consistent en: làmpades, pàmpols, reguladors horaris i reductors de flux lluminós.
Publicat al DOGC núm. 4611 de 10.04.2006

Publica un comentari