Ajuts a les actuacions per a la lluita i control de plagues

Dotar els ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar contra les plagues urbanes presents als seus municipis.

Publicat al BOP núm. 123 de 26 de juny de 2012

Publica un comentari