Ajuts a la gestió forestal sostenible

Destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics en finques de titularitat pública, i els ajuts a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.

Publicat al DOGC núm. 6972 de 08.10.2015

Publica un comentari