Ajuts a la cooperació entre grups d’acció local Catalunya en el marc de l’eix 4 Leader

Establir les normes per a la presentació i selecció dels projectes de cooperació interterritorial que es portaran a terme durant l’actual període de programació per territoris rurals organitzats sota pautes Leader en el marc de l’eix 4 del PDR de Catalunya i per a la concessió dels ajuts corresponents.

Publicat al DOGC núm. 6159 de 28.06.2012

Publica un comentari