Ajuntament de Vilablareix – Convocatòria d’una plaça de tècnic/a de medi ambient en règim laboral interí i borsa de treball

És objecte de la present convocatòria la provisió mitjançant règim laboral interí/na pel sistema de concurs d’un tècnic/a de medi ambient. La plaça està integrada dins la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament i està adscrita a l’àrea de medi Ambient, Medi natural i paisatge urbà de l’Ajuntament de Vilablareix.

Publicat al BOP núm. 246 de 28 de desembre de 2016

Publica un comentari