Ajuntament de Lloret de Mar – Convocatòria borsa de treball de Tècnic Mitjà/na (A2) per a Medi Ambient.

El present procés de selecció s’efectua per crear una borsa de treball de Tècnic Mitjà/na (A2) per la Secció de Medi Ambient, per poder cobrir
possibles vacants de caràcter temporal mitjançant contractacions o nomenaments temporals per a substituir treballadors/es municipals amb
dret a reserva del lloc de treball, per acumulació de tasques o per execució de programes de caràcter temporal o bé per cobrir vacants fins a la
resolució del procés de selecció fins a la cobertura definitiva de la mateixa.

Publica un comentari