Ajudes Pla MOVALT Vehicles

L’IDAE va aprovar el MOVALT (Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa) que destinarà 35 milions d’euros per a actuacions de foment de la mobilitat alternativa i eficient:
MOVALT- vehicles: 20 milions d’euros per incentivar la compra de vehicles de combustibles alternatius (GLP, gas natural, elèctrics i pila de combustible),
MOVALT-Infraestructures: 15 milions d’euros per instal•lació de infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.
També destinarà 15 milions d’euros en una línia de suport a iniciatives de I+D+i vinculades a la mobilitat energèticament eficient i sostenible.

En el BOE de data 15 de novembre de 2017 van sortir publicades les bases reguladores dels ajuts del pla Movalt Vehicles: https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/15/pdfs/BOE-A-2017-13158.pdf

En el BOE de data 28 de novembre van sortir publicada la convocatòria dels ajuts del pla Movalt Vehicles: https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-B-2017-70400.pdf

 

Publica un comentari