Ajudes pla MOVALT – Infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics

L’IDAE va aprovar el MOVALT (Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa) que destina 35 milions d’euros per a actuacions de foment de la mobilitat alternativa i eficient:
MOVALT- vehicles:  per incentivar la compra de vehicles de combustibles alternatius (GLP, gas natural, elèctrics i pila de combustible),
MOVALT-Infraestructures: per instal•lació de infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.
També destinarà 15 milions d’euros en una línia de suport a iniciatives de I+D+i vinculades a la mobilitat energèticament eficient i sostenible.

En el BOE de data 28 de desembre de 2017 van sortir publicades les bases reguladores dels ajuts del pla Movalt Infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15690.pdf

En el BOE de data 16 de gener de 2018 ha sortit publicada la convocatòria dels ajuts del pla Movalt – Infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics: https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/16/pdfs/BOE-B-2018-2639.pdf

 

Publica un comentari