ADEDMA Consultoria i Serveis, S.L.

Empresa que treballa per a l’administració local i autonòmica i per a l’empresa privada en els següents àmbits :
– Municipal : Auditories ambientals (Agendes 21, PALS), adaptacions de projectes per a subvencions nacionals i comunitàries, restauracions d’àrees degradades, gestió i planificació d’espais urbans i naturals, etc.
– Industrial : Assessorament, projectes tècnics, externalització de serveis ambientals, etc.
– Formació : Cursos tècnics i campanyes de sensibilització i educació ambiental.

Publica un comentari