La Fundació Mar ha advertit del mal estat en què es troba el fons marí d'algunes zones del litoral català. Notícia publicada al Sostenible.cat Projecte SILMAR de la Fundació Mar...

El CILMA disposa d’un nou sistema per avaluar el grau d’acompliment de les Agendes 21 als municipis i per conèixer l’estat de la implementació dels PALS. Aquest nou dispositiu està basat en els resultats de 71 indicadors (40 municipals i 31 comarcals) que provenen de fonts diverses, com ara l’IDESCAT, l’Agència Catalana de l’Aigua o l’Agència Catalana de Residus. Es tracta d’un sistema que recull dades de 71 indicadors i que permetrà als municipis mesurar el grau d’acompliment dels processos de les Agendes 21 locals i dels Plans d’Acció Locals per a la Sostenibilitat (PALS).

Este documento, promovido por el Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental de la Fundación General Universidad Complutense, la Fundación CONAMA y el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) traza, por primera vez, un...

El distintiu Bandera Blava l’atorga l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC), i reconeix i estimula l'esforç dels ens locals per aconseguir criteris de legalitat, accesibilitat, sanitat, neteja i seguretat, així com, disposar d'una gestió ambiental. Nota de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat...

Atesa l’època de l’any en què som, com sempre és convenient extremar les precaucions i mantenir-nos vigilants i prudents davant l’amenaça que els focs forestals representen per a la població i per al nostre entorn. Consells de protecció civil davant del risc d’incendis forestals...

Lisboa cuenta con la mayor instalación de la Península Ibérica de minieólica en cubierta. Se trata de ocho aerogeneradores urbanos que producirán 38.000KWh al año, lo que equivale a la energía que consumen anualmente nueve familias españolas en este período de tiempo.
Hogares Verdes es un programa educativo dirigido a familias preocupadas por el impacto ambiental y social de sus decisiones y hábitos cotidianos. Con esta iniciativa se desea acompañarlas en el proceso de cambio hacia una gestión más responsable de su hogar, promoviendo el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía, introduciendo medidas y comportamientos ahorradores y ayudando a hacer una compra más ética y más ecológica.

Ja fa tres anys que la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, junt amb ajuntaments, gremis, entitats, empreses de tota Catalunya i en el context de la campanya Catalunya lliure de bosses, vam declarar el 3 de juliol, Dia...