El distintiu Bandera Blava l’atorga l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC), i reconeix i estimula l'esforç dels ens locals per aconseguir criteris de legalitat, accesibilitat, sanitat, neteja i seguretat, així com, disposar d'una gestió ambiental. Nota de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat...

Atesa l’època de l’any en què som, com sempre és convenient extremar les precaucions i mantenir-nos vigilants i prudents davant l’amenaça que els focs forestals representen per a la població i per al nostre entorn. Consells de protecció civil davant del risc d’incendis forestals...

Lisboa cuenta con la mayor instalación de la Península Ibérica de minieólica en cubierta. Se trata de ocho aerogeneradores urbanos que producirán 38.000KWh al año, lo que equivale a la energía que consumen anualmente nueve familias españolas en este período de tiempo.
Hogares Verdes es un programa educativo dirigido a familias preocupadas por el impacto ambiental y social de sus decisiones y hábitos cotidianos. Con esta iniciativa se desea acompañarlas en el proceso de cambio hacia una gestión más responsable de su hogar, promoviendo el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía, introduciendo medidas y comportamientos ahorradores y ayudando a hacer una compra más ética y más ecológica.

Ja fa tres anys que la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, junt amb ajuntaments, gremis, entitats, empreses de tota Catalunya i en el context de la campanya Catalunya lliure de bosses, vam declarar el 3 de juliol, Dia...

Els nous mapes publicats en format electrònic per la Comissió Europea i l'Agència Europea de Medi Ambient, en col·laboració amb el Centre Comú de Recerca permeten per primera vegada als ciutadans europeus localitzar les principals fonts difoses de contaminació atmosfèrica, com són el transport i la aviació.
L’objectiu de l’estudi que s’està duent a terme és acabar d’aprofundir en el coneixement d’aquesta espècie per saber quin és l’estat actual de les seves poblacions i determinar-ne l’espectre com a indicador biològic. D’aquests seguiments se’n poden derivar tant propostes per establir mesures de conservació de l’espècie, com també suggeriments per mitigar o revertir els efectes del canvi climàtic i, en general, de l’activitat humana sobre els rius.
El projecte ha tingut com objectiu desenvolupar experiències demostratives a nivell local, que esdevinguin  bones pràctiques  de referència, per a  la gestió sostenible de l’aigua. Aquestes experiències s'han fet en el marc de processos participatius que han fet possible l’aprenentatge col·lectiu per a  la aplicació de mesures de gestió sostenible, per tal  que puguin ser transferides a d’altres regions europees. En el web del projecte queda disponible tota la informació, els productes i els resultats d'interès generats, alguns dels més destacats són:
Malgrat les taxes de recuperació de materials com ara el paper i el vidre, més del 50% dels residus urbans acaba als diposits controlats de residus i la quantitat de brossa generada pels espanyols continua superant amb escreix la mitjana europea. Amb motiu del Dia Mundial del Reciclatge, celebrat aquest 17 de maig, organitzacions socials i ecologistes han cridat l'atenció sobre la gestió dels residus i han proposat l'homogeneïtzació de les dades per obtenir una foto fiable de l'estat de la situació.

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) ha emès un informe que trasllada al Govern els principals aspectes a tenir en compte en l’àmbit de l’energia nuclear, tant pel que fa al curt termini com amb una visió més estratègica. L’objectiu és iniciar una...

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus és un projecte de 3 anys que té el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea fins al 2011. L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de...