El darrer butlletí del CILMA explica l’estat de la custòdia i en mostra exemples d’arreu del territori gironí. Segons dades de la Xarxa de Custòdia del Territori, a les comarques gironines el 2009 es van comptabilitzar 157 acords de custòdia (el 36% del total a Catalunya) duts a terme per 17 entitats de custòdia, i que representen més de 74.900 hectàrees (el 40% del total d’hectàrees custodiades a Catalunya). Aquestes xifres situen les comarques gironines com a capdavanteres en la conservació mitjançant la custòdia del territori, un conjunt d’instruments per conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural amb la implicació directa i activa de la societat civil organitzada, dels ens públics locals, de la ciutadania i dels propietaris.

Els participants en un congrés sobre aigua reutilitzada que es fa a Barcelona, van poder comprovar a Tossa de Mar i Lloret de Mar com s'aprofiten les aigües residuals per a usos públics com el reg. Font: El Punt Avui. 30.09.2011...