Segons un estudi de la Comissió Europea, la plena aplicació de la normativa de la UE sobre residus permetria estalviar 72.000 milions d’euros l’any, augmentaria el volum de negocis anual del sector de la gestió i el reciclatge de residus en 42.000 milions d’euros i crearia més de 400.000 llocs de treball d’aquí a 2020. Les operacions il·legals d’eliminació de residus als Estats membres estan provocant una pèrdua d’oportunitats de creixement econòmic. Inspeccions nacionals més rigoroses i millor coneixement sobre la gestió de residus aportarien grans millores. El comissari de Medi Ambient, Janez Potočnik, ha declarat que “cal que considerem els residus com un recurs, i enterrar-lo és tenir molt poca visió de futur. L’informe indica que la gestió i el reciclatge dels residus poden aportar una gran contribució al creixement econòmic i a la creació d’ocupació. Si la legislació existent s’apliqués correctament, es podrien evitar costoses operacions de neteja, contaminació i problemes de salut. I no s’ha d’oblidar que els materials reciclats són més barats que els verges i que redueixen les emissions de gasos d’efecte hivernacle així com la dependència de les importacions”.