L'Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes inicien una investigació per obtenir dades objectives sobre la quantitat de residus produïts a les llars catalanes. Font: Agència de Residus de Catalunya...

Oberta la convocatòria per l'any 2012 en els següents àmbits: Naturalesa i biodiversitat; Política i governança ambientals LIFE+; i Informació i comunicació LIFE+. Publicat al DOUE  2012/C 74/08 de 13 de març de 2012 Publicat al BOE núm. 69 de 21 de març de 2012 Web del Ministerio de Medi Ambiente...