En el marc del Fòrum de l'Estratègia Catalana Residu Zero, es recull la implantació dels sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR), com a primer pas d'una societat que tendeixi al Residu Zero....

Debat al voltant de tots els aspectes relacionats amb la gestió de residus i la seva valorització energètica a Espanya i Europa....

Manual que ens ajuda a fer compostatge a les llars, editat pel Consell Comarcal del Gironès Manual del compostaire...

En el marc del programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006 es va signar un conveni sobre la prevenció dels Residus Municipals entre l'Agència de Residus de Catalunya, les associacions d'ens locals (ACM i FCM), les associacions d'empreses de comerç i distribució (CCC,...

Amb motiu que el 30 de setembre de 2009 finalitzava el termini d'informació pública dels projectes decrets pels quals s'aprovaven el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC), així com del Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PTSIRM)...

La Fundació Privada Catalana per a la Prevenció dels Residus i Consum Responsable (FPRC) inicia durant un any la campanya "Catalunya Lliure de Bosses de Plàstic" amb l'objectiu de ser una eina perquè administracions, entitats, ciutadania, institucions i agents econòmics prenguin consciència per avançar cap...