Ja fa tres anys que la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, junt amb ajuntaments, gremis, entitats, empreses de tota Catalunya i en el context de la campanya Catalunya lliure de bosses, vam declarar el 3 de juliol, Dia...

Malgrat les taxes de recuperació de materials com ara el paper i el vidre, més del 50% dels residus urbans acaba als diposits controlats de residus i la quantitat de brossa generada pels espanyols continua superant amb escreix la mitjana europea. Amb motiu del Dia Mundial del Reciclatge, celebrat aquest 17 de maig, organitzacions socials i ecologistes han cridat l'atenció sobre la gestió dels residus i han proposat l'homogeneïtzació de les dades per obtenir una foto fiable de l'estat de la situació.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus és un projecte de 3 anys que té el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea fins al 2011. L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de...

En el marc del Fòrum de l'Estratègia Catalana Residu Zero, es recull la implantació dels sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR), com a primer pas d'una societat que tendeixi al Residu Zero....

Debat al voltant de tots els aspectes relacionats amb la gestió de residus i la seva valorització energètica a Espanya i Europa....

Manual que ens ajuda a fer compostatge a les llars, editat pel Consell Comarcal del Gironès Manual del compostaire...

En el marc del programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006 es va signar un conveni sobre la prevenció dels Residus Municipals entre l'Agència de Residus de Catalunya, les associacions d'ens locals (ACM i FCM), les associacions d'empreses de comerç i distribució (CCC,...