Aquesta guia, que s’ha editat amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca, té per objectiu difondre un seguit d’idees que ens ajudin a generar menys residus i, alhora, promoure uns serveis i establiments locals que ens permeten reutilitzar, arreglar i allargar la vida dels...

Aquesta Llei transposa la Directiva 2008/98/CE sobre els residus que estableix el marc jurídic per la gestió dels residus, especialment prioritzant la seva prevenció. Alhora substitueix a la llei estatal 10/1998, de 21 d'abril, de residus. Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls...

Campanya de consum responsable que inclou projeccions de pel·lícules guanyadores del FICMA (Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient) i Xerrades per reflexionar sobre el consum i el medi ambient....

Fira Internacional de recuperació i reciclatge industrial, així com de gestió i valorització dels residus....