Una jornada organitzada en col·laboració amb l’Agència Catalana de Seguretat Alimentaria, Agència de Salut Pública, Agència de Residus de Catalunya i el Departament d’Ensenyament per presentar a la comunitat educativa i als tècnics municipals que volen impulsar noves accions a les escoles de cicle infantil,...