Aprofundir en el concepte de convertir els bioresidus en bioproductes; oferir eines per a l’optimització del procés de biometanització de residus municipals; proporcionar exemples de gestió òptima i d’altres usos del biogàs, així com l’experiència d’alguns municipis en la recollida selectiva....

És una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, etc. Tindrà lloc els dies 6,7 i 8 de...

L’associació “Amigos de la Tierra” ha presentat una actualització de l’informe, en que assenyalen els beneficis: menys transport de residus, obtenció de compost de qualitat, una pràctica sensibilitzadora i un estalvi important pels municipis. Font: Amigos de la Tierra...