Amb aquest CD es vol donar a conèixer recursos per potenciar les funcions de la jardineria municipal i s'hi exposen criteris per obtenir la màxima funcionalitat del verd urbà, fer-ne una gestió adequada, i valoritzar-lo com a recurs didàctic per als ciutadans. Criteris Ambientals per a...