És "l'aparador dels parcs": Un portal especialitzat d’Internet, que permet posar en valor les funcions dels parcs i jardins per a la societat i potenciar-les.

L’objectiu d’aquesta jornada és analitzar les possibilitats de millora competitiva de les empreses relacionades amb el producte gràfic mitjançant la integració de polítiques ambientals. Es compartiran coneixements i es crearan sinergies entre els projectes BATsGRAPH i Greening Books, finançats per la Unió Europea dins dels...

Els nous mapes publicats en format electrònic per la Comissió Europea i l'Agència Europea de Medi Ambient, en col·laboració amb el Centre Comú de Recerca permeten per primera vegada als ciutadans europeus localitzar les principals fonts difoses de contaminació atmosfèrica, com són el transport i la aviació.