A part de les presentacions hi trobareu el document base del procés participació per a la redacció de la nova llei de qualitat ambiental, així com dos documents sobre criteris per interpretar com aplicar el règim de control i criteris a aplicar pel que fa als títols habilitants en el cas d'activitats que han canviat d'annex. Programa Jornada sobre la nova llei de Qualitat Ambiental - Girona, 30 de novembre de 2016

El Congrés comptarà amb diverses activitats de debat i reflexió paral·leles entorn els REPTES, DILEMES que es presenten al voltant de la problemàtica del soroll, i oferirà taules rodones, solucions i tallers demostratius a problemes concrets (tecnològiques, intangibles i socials)....

Aquesta nova GUIA DE CONSUM SOSTENIBLE I CONSCIENT té una doble funció: informar sobre conductes responsables a l’hora d’adquirir, consumir o utilitzar diferents productes i fer-nos conscients dels riscos que comporta el consum irresponsable o poc conscient....