Ordre PCI/1319/2018, de 7 de desembre, que modifica l'Annex II del Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en el que fa referència a l'avaluació del soroll ambiental...

Programa: Sessió informativa Halyomorpha halys, un nou insecte invasor que pot causar molèsties als veïns Fitxa descriptiva del Halyomorpha halys - Departament d'Agricultrua, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya Halyomorpha halys, plaga invasora relacionada amb el comerç internacional. Distribució, biologia i ecologia -  Dra....

Els seus dos objectius principals són la reutilització i tenir cura dels gats que viuen al carrer. Recuperen materials que ja no s’utilitzen (contenidors d’escombraries, caixes de jardí, portes de rentadores, congeladors verticals ...

Obert a particulars i professionals, en qualsevol gènere (ficció, documental o animació) i la temàtica cal que estigui relacionada  amb el progrés sostenible, tan l'econòmic, com el social i/o el  mediambiental. Cal que facin referència a la innovació, la reutilització i el reciclatge....