Ja està disponible una nova eina per consultar i descarregar les dades d’immissió proporcionades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de manera senzilla. Aquesta nova eina permet visualitzar la informació desitjada filtrant per nom d’estació, contaminant i període, i després...

La vespa asiàtica (Vespa velutina) és una espècie al·lòctona invasora que a Europa va ser detectada per primer cop a França l’any 2004 i l’any 2012 a Catalunya. La seva presència causa importants impactes negatius sobre l’apicultura, també depreda espècies d’invertebrats autòctons i produeix efectes sobre la salut pública, pel risc derivat de les proximitat dels vespers a activitats humanes i a la població, creant percepció d’inseguretat.

El passat 25 de juliol es va actualitzar la relació d’espècies incloses en el Reglament europeu amb la incorporació de 17 espècies noves, com l’ailant i el peix sol, entre d’altres. Més informació: Departament de Territori i Sostenibilitat - Generalitat de Catalunya.   ...

Segona jornada tècnica, realitzada en el marc del projecte transfronterer ECTAdapt,  a Girona el dia 21 de març de 2019. Programa jornada - en català Programa jornada - en francés Acta gestió forestal - en català Acta gestió forestal - en francés Acta litoral - en català Acta litoral en francés Acta...

En el marc del moviment internacional "Plastic Free July" (Juliol sense plàstic) i pel Dia Internacional Lliure de Bosses de plàstic (3 de juliol), des de Rezero - Fundació Prevenció Residus i Consum s'inicia una campanya a les xarxes socials de microdecisions diàries per assolir l'estil de...

El projecte europeu PremiumLight Pro (PLP) té per objectiu promoure la tecnologia d’il·luminació LED al sector de serveis públics i privats. Una gran part dels sistemes d’il·luminació tant a nivell públic com privat és ineficient i hi ha una manca de criteris i dissenys estàndard, així com desconeixement sobre els avantatges d’aquesta tecnologia entre projectistes, arquitectes i instal·ladors. La identificació de productes de qualitat es fa difícil davant la inexistència d’eines de suport als clients i la legislació sobre aquest tipus d’il·luminació és poca.