«Carregueu-vos d’energia i decidiu el futur del vostre territori» així s'anomena el procés participatiu per als PAESC a comarques gironines Per cada Unitat del Paisatge de comarques gironines, es realitzarà un taller participatiu virtual obert a la ciutadania. En aquests tallers es presentaran i debatran les...

La primera jornada tècnica serà Sistemes d'autoconsum d'alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia Solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica. Aquesta jornada se centrarà en els sistemes d’autoconsum d’alta eficiència i, específicament, en les instal·lacions híbrides que combinen energia...

Neix amb la voluntat de promocionar tot tipus d'instal·lacions que permeten reduir les emissions de gasos contaminants i ser autosuficients energèticament. L'objectiu principal és promocionar l'autoconsum d'electricitat, tan a gran escala com a nivell particular, mitjançant plaques solars fotovoltaiques o altres solucions energèticament autosuficients....

3r Col·loqui internacional sobre el canvi climàtic en zones de muntanya, en el que es dedicara una sessió a la valorització de bones pràctiques d'adaptació als Pirineus i també hi haurà una sessió més institucional que comptarà amb les intervencions d'organismes com la Convenció dels...

Fira internacional que esdevé una plataforma de presentació de novetats i innovacions del sector, així com de tendències de productes i serveis destinats a la producció de biocombustibles i a la generació energètica....

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha publicat convocatoria de subvencions per a:
  1. Adquisició de vehicles d'energies alternatives, i serà obligatori el desballestament d'un vehicle M1 de més de 10 anys o d'un vehicle N1 de més de 7 anys per a les adquisicions de vehicles nous M1 o N1.
  2. Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Aquesta quarta edició del cicle preveu incorporar novetats respecte a la tipologia d’activitats organitzades en les anteriors sessions mantenint, això si, les visites a empreses i casos d’èxit que varen tenir molt bona acceptació. Durant el cicle es pretén abordar de forma detallada conceptes d’eficiència...

Les actuacions subvencionables en aquesta convocatòria són: Actuacions de reducció de les emissions difuses de gasos amb efecte d'hivernacle en el sector de la mobilitat. Instal·lacions de producció d'energia geotèrmica destinades a la reducció de les emissions difuses de GEH. Actuacions d'adaptació i reducció de...

En el marc del projecte ECTAdapt "Contribuir a l'adaptació de l'Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic" s'ha creat una xarxa d'actors transfronterera per a l'adaptació al canvi climàtic en relació amb les temàtiques: GESTIÓ FORESTAL, LITORAL I TURISME. Per aquest motiu, s'ha organitzat...

Quarta edició de l’ECCA 2019 European Climate Change Adaptation Conference, amb l’objectiu principal de difondre solucions proposades ens les àmbits d’adaptació al canvi climàtic, la prevenció i reducció del risc de desastres causats per esdeveniments externs....

Els objectius d’aquest curs de formació són: Facilitar la integració del canvi climàtic en la planificació municipal. Proporcionar als gestors locals recursos, eines i casos pràctics d’adaptació al canvi climàtic. Promoure entre els ens locals el compromís en matèria d’adaptació al canvi climàtic, en iniciatives com la Red...

Son subvencionables: Actuació 1: Adquisició de vehicles d’energies alternatives. Actuació 2: Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics Actuació 3: Implantació de sistemes de lloguer de bicicletes elèctriques Actuació 4: Implantació de les mesures dels plans de transport al treball en empreses. Bases - Publicades al BOE núm. 41 del...