Manifest que van signar la majoria d'alcaldes dels municipis afectats pel traçat del TGV de les comarques de Girona, el 16 de juny de 2002, amb l'objectiu de donar a conèixer la preocupació i intencions dels municipis afectats. Manifest de Palol Sabaldòria...

En aquest pòster es detallen les mesures correctores proposades i consensuades prèviament amb els ens locals, així com el seu estat de negociació. També s’indiquen els principals punts de permeabilització per assegurar la connectivitat entre els espais naturals de l’interior Montseny, Guilleries, Rocacorba, La Crosa,...

El 12 de setembre de 2005, el Sr. Miquel Noguer, President del CILMA i els Srs. Carles Pàramo, President i Enric Vilert, vicepresident de la Diputació de Girona van comparèixer davant la ponència d’estudi sobre el TGV, constituïda a la Comissió de Foment i Habitatge...

L'objecte d'aquest document és la priorització de les mesures correctores incorporades en els anteriors documents atenent a criteris tècnics, territorials, mediambientals, estratègics obtinguts de la diagnosis territorial de permeabilitat social i paisagística global de la infraestructura, de conectivitat d'espais i rigurós compliment de la Declaració...

Programa Jornada "L'avaluació ambiental en el planejament urbanístic" "Avaluació territorial". Rufí Cerdan. 29.09.2006 "Avaluació ambiental". Catalina Victory. 29.09.2006 "Avaluació ambiental POUM". Xavier Carceller. 29.09.2006 Índex documents CD. Jornada 29.09.06 Directiva 2001/42/CE Parlament Europeu i Consell de 27.06.2001 relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi...

Taula de mesures correctores de l’entorn anella verda de l’àrea urbana de Girona sud (Riudellots de la Selva, Aiguaviva, Fornells) Taula de mesures correctores de l’entorn del riu Fluvià (Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà) Taula de mesures correctores de l’entorn anella verda de l’àrea urbana de...