La Comissió Europea ha publicat diversos estudis sobre el tema de la infraestructura verda, que destaquen la contribució dels projectes LIFE. S'atribueixen nombrosos beneficis al programa LIFE en àmbits com la protecció de la funcionalitat de l'ecosistema, la conservació de la biodiversitat, el manteniment dels serveis...

Carreteres, autopistes, ferrocarrils, l'agricultura intensiva i el desenvolupament urbà estan trencant els paisatges d'Europa en trossos cada vegada més petits, amb conseqüències potencialment devastadores per a la flora i fauna en tot el continent, segons un nou informe conjunt de l'Agència Europea del Medi Ambient...

L'anella verda de Girona: Aiguaviva-Vilablareix. Memòria descriptiva i justificativa L'anella verda de Girona: Aiguaviva-Vilablareix. Normes urbanístiques L'anella verda de Girona: Aiguaviva-Vilablareix. Pla de gestió i desenvolupament L'anella verda de Girona: Aiguaviva-Vilablareix. Informe ambiental L'anella verda de Girona: Aiguaviva-Vilablareix. Pla d'etapes i avaluació econòmica L'anella verda de Girona: Aiguaviva-Vilablareix. Pla de participació L'anella...

Aquest estudi analitza l’efecte barrera acumulat pel corredor d’infraestructures (TGV, AP-7 i N-II) que travessen l’entorn d’aquest terme municipal i conclou la necessitat d’incorporar tres estructures superiors (ecoductes) a cada eix de comunicació als efectes de garantir la connectivitat social i ecològica d’aquest territori a...