Amb motiu del projecte del ramal de la MAT 400 kV fins a Riudarenes i subestació elèctrica, durant l’any 2021 es va reunir diverses vegades una taula de treball tècnic amb la participació de la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya, Red Eléctrica España,...

Els conflictes emergents que planteja la convivència de la fauna i les infraestructures tenen solucions. I calen experts que, tant des del sector del transport com del medi ambient, coneguin la normativa i les tecnologies més innovadores i estiguin capacitats per realitzar una correcta diagnosi, definir...