ACECMA – Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories Mediambientals

Associació sense afany de lucre, oberta a totes les empreses d’Enginyeria i Consultoria de Medi Ambient i Recursos Naturals implantades a Catalunya i disposa de personalitat jurídica pròpia per obrar en defensa dels interessos dels seus associats.

Publica un comentari