Estudi de minimització dels impactes ocasionats per les subestacions de la MAT a les comarques gironines. 2009 (DDGI)

Estudi de minimització dels impactes ocasionats per les subestacions de la MAT a les comarques gironines, realitzat per Most Enginyers per encàrrec de la Diputació de Girona.

El present estudi té per objecte realitzar una breu valoració tècnica dels impactes ambientals i de les mesures correctores (sense pretendre realitzar un estudi d’impacte ambiental) de les cinc subestacions previstes per la nova línia de 400 kV al seu pas per les comarques gironines. Són cinc infraestructures que poden generar un impacte mediambiental important als municipis afectats per la seva implantació.

Un altre aspecte valorat és la possibilitat de compactació o soterrament inherents a l’aplicació de les darreres tecnologies.

Per obtenir el mapes cal demanar-los a la Secretaria Tècnica del CILMA

Estudi subestacions MAT

Quadre resum

Publica un comentari