5è premi Ciutat Sostenible

Podran optar als premis tots aquells Municipis de més de 5.000 habitants i Ens Locals Supramunicipals de l'Estat Espanyol en els que s'hagin executat satisfactòriament actuacions dirigides a la sostenibilitat entre els anys 2004 i 2006, i que presentin evidències de l'existència d'un compromís polític amb el desenvolupament sostenible.

Publica un comentari