La cinquena edició del Congrés Rubí Brilla pel canvi de Model Energètic es dedicarà enguany a l’economia circular.  S’estructurarà temàticament a partir del fil argumental que segueix el cercle del flux econòmic en contraposició al flux econòmic lineal: s’explicaran 10 casos reals, pràctics, d’èxit, reproduïbles, per a cada una de les etapes del procés de producció. També servirà per presentar públicament el projecte sobre economia circular als polígons industrials que es durà a terme a partir de l’any vinent a Rubí.