4rt. Congrés forestal espanyol

Aquest Congrés ha escollit el lema:
LA CIÈNCIA FORESTAL: RESPOSTES PER A LA SOSTENIBILITAT

L'objectiu és presentar l'estat de la Ciència Forestal i la seva contribució a la sostenibilitat, entesa com el desenvolupament mitjançant la gestió sostenible del sector a Espanya, analitzant els valors i deficiències, així com les seves perspectives en la societat actual.

Publica un comentari