3er Congrès Mundial WOPs

Aquest 3r Congrés Mundial WOPs (Global Water Operators’ Partnerships Alliance) vol ser un espai d’intercanvi de coneixements i experiències entres els experts i les empreses que treballen en el camp del sanejament i tractament de les aigües residuals

Publica un comentari