21 Kg de CO2

El llibre és una demostració de la voluntat del Departament de Medi Ambient i Habitatge d’avançar en tot el que suposa l’aplicació progressiva i constant de criteris de sostenibilitat en l’àmbit de la construcció, entesa de manera àmplia i global, partint de la utilització i el consum del territori, dels recursos naturals o primaris, de la qualitat dels materials, de la petjada ecològica que tenen les diferents configuracions urbanes, de les solucions constructives, de les noves tecnologies i de les energies renovables i, com a punt final però no per aixó menys important, de l’ús de l’edifici que recau directament en l’usuari mateix.

21 Kg de CO2

Publica un comentari