2n Congrés Rural Smart Grids

En aquesta segona edició, el congrés se centrarà en l’aigua com a element de la gestió energètica. En el mateix s’abordarà la relació entre aigua i energia, tant des de la perspectiva de la gestió de les conques i l’aprofitament hidroelèctric convencional, com des de la confluència d’infraestructures o l’eficiència energètica en el seu ús i consum.

Publica un comentari