2n Congrés Internacional Life Cycle Management

La Gestió del Cicle de Vida (Life Cycle Management) es confirma com el marc per a la integració i desenvolupament d'eines que promoguin productes, processos i serveis més sostenibles. Aquesta integració te dos significats: per una banda la consideració de l'impacte ambiental d'un producte durant el seu cicle de vida complert, des de l'extracció de matèries primeres fins a la disposició final dels residus; Per altra banda considera dins d'un marc integrat, els tres vèrtex del triàngle de la sostenibilitat: protecció del medi ambient i de la salud, aceptació social i viabilitat econòmica.

Publica un comentari