2n Congrés Internacional de Paisatge urbà

Es   pretén   donar resposta   a   algunes   de   les   preguntes   que   es   plantegen   les   ciutats   que   aposten   per   millorar   el   medi   ambient   urbà   a   través   de   la   gestió   del paisatge urbà:

Per  què  limitar-nos  a  reconèixer  el  paper  de  l’espai  públic  com  un  facilitador  de la  funció  socioeconòmic  de  la  ciutat,  quan  aquest  paper realment pertany al paisatge urbà?

Per què el dret a la ciutat sembla esgotat a l’espai públic?

És   que   la   propietat   privada   no   està   també   implicada   en   la   millora   de   la   qualitat de   la   ciutat,   la   seva   imatge,   i   en   la   promoció   d’un   sentit   de pertinença i orgull de la ciutat?

Publica un comentari