2n. Congrés Europeu “Ciutat Verda”

Un punt de trobada multidisciplinari entre gestors públics, actors econòmics i professionals que intervenen en la planificació, disseny i execució del verd urbà, amb la voluntat de superar la idea que el verd genera uns costos superiors als seus beneficis.
L'objectiu està molt relacionat amb la millora de la nostra salut, la sostenibilitat del nostre entorn, l'ombra i confortabilitat de les zones d'oci, la potenciació del turisme, l'habitatge respectuós amb el paisatge, l'educació i la cultura verda.

Publica un comentari