2n Congrés de Comunicació Ambiental

Vol donar a conèixer eines per a comunicar millor els missatges ambientals i ser un punt d’intercanvi d’experiències innovadores.

Publica un comentari