2a jornada tècnica – Taller participatiu – Solucions d’adaptació al canvi climàtic en relació amb l’AIGUA per les temàtiques: gestió forestal, litoral i turisme

Segona jornada tècnica, realitzada en el marc del projecte transfronterer ECTAdapt,  a Girona el dia 21 de març de 2019.

Programa jornada – en català

Programa jornada – en francés

Acta gestió forestal – en català

Acta gestió forestal – en francés

Acta litoral – en català

Acta litoral en francés

Acta turisme – en català

Acta turisme – en francés

Publica un comentari