1r esdeveniment col·lectiu del projecte ENERINVEST

L’objectiu de l’acte és intercanviar informació, experiències d’èxit, documentació, dades tècniques i econòmiques, tecnologies i la llei aplicable. Els destinataris a qui s’adrecen són tots els actors i grups d’interès relacionats i involucrats amb el disseny, desenvolupament i execució de projectes d’energia sostenible, tant públics com privats.

El format de l’esdeveniment s’estructura en una primera part amb “flash expositions“, presentacions ràpides i dinàmiques sobre casos d’èxit representatius de projectes d’energia sostenible; seguida d’activitats grupals: els assistents es repartiran entre una de les cinc taules rodones formades per experts (en el moment de la inscripció es podrà indicar la seva preferència), per participar en la solució de problemes i limitacions identificats en els diferents tipus de projectes:

  1. Rehabilitació d’edificis
  2. Sistemes HVAC (heating, ventilating and air conditioning) – calderes, màquines d’expansió directa i fred industrial, energia solar tèrmica, millora sistema distribució, i producció de calor industrial
  3. Il·luminació i equips i instal·lacions elèctriques
  4. Monitorització d’instal·lacions, comptabilització de consums i gestió energètica
  5. Instal·lacions de producció elèctrica sostenible i projectes que suposin una innovació tecnològica

La trobada acabarà amb la posada en comú de les conclusions assolides.

Publica un comentari