1r. Congrés Català de la Bicicleta

Les actuacions en favor de la bicicleta com a eina de mobilitat quotidiana i vehicle per al lleure, l'esport i el turisme, a més de beneficiar al seus usuaris directes, cal entendre-les com a elements claus per a l'equitat i comunicació social, per a l'increment de la llibertat i l'autonomia de les persones, per disminuir l'impacte ambiental de la mobilitat, per enfortir la salut dels ciutadans i ciutadanes i per potenciar el gaudiment personal i de l'entorn, i per reduir la contaminació, tant acústica com atmosfèrica sobretot a les ciutats. Una societat amb més ús de la bicicleta és una societat més saludable, més habitable i més responsable respecte a les generacions futures.

Publica un comentari