12è Concurs Idees Ambientals i Sostenibles

Aquest concurs cerca idees innovadores que ajudin a l'avenç de la sostenibilitat i que siguin aplicables en l'àmbit local.
Les idees poden tractar qualsevol dels cinc reptes que prioritza el pla UPC Sostenible 2015:

– Edificació, energia i canvi climàtic
– Gestió del cicle integral de l'aigua
– Territori, mobilitat i logística
– Materials, recursos i gestió dels residus
– Responsabilitat social de la tecnologia

Publica un comentari