120 municipis ja s’han adherit al “Pacte d’Alcaldes”

La Diputació de Girona, amb el suport del CILMA, coordina la iniciativa europea “Pacte d’Alcaldes” sobre eficiència energètica i energies renovables en que ja s’han adherit 120 municipis. Amb aquesta iniciativa es marquen uns objectius de reduir en més d’un 20% les emissions de CO2.

Per facilitar la tasca als municipis, la Diputació de Girona i el CILMA ha elaborat diferents eines, entre les quals l’Inventari de Referència d’Emissions de les comarques gironines (IRE) que proporciona informació sobre l’origen de les emissions de CO2 de cada municipi durant l’any 2005 (any de referència) i assenyalar com a síntesi dels resultats que la mitjana de les emissions per càpita generades a la demarcació de Girona és de 6,44 tn de CO2. Aquest document ja està a disposició dels municipis i es pot consultar al web de la Diputació de Girona.

 Aquests mesos els municipis signataris estan treballant en la recollida de dades del consum energètic del municipi i estan redactant els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). Aquest document definirà les accions i les mesures que caldrà dur a terme per tal d’assolir l’objectiu, així com els terminis, les responsabilitats assignades i les possibles vies de finançament. 

Web Pacte d’alcaldes – Diputació de Girona

Web Pacte d’alcaldes

Publica un comentari