Documents

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Sant Julià de Ramis

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Darnius

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Regencós

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Mont-ras

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Palau-Sator


Legislació

Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus(BOE núm 140 de 10 de juny de 2014)

Llei 21/2013, de 9 de diciembre, d’avaluació ambiental(BOE núm. 296 d' 11/12/2013)

ORDRE AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal(DOGC núm. 6483 de 18/10/2013)

Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel que es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores(BOE Núm. 185 de 03/08/2013)

Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbana(BOE núm 153 de 27.06.2013)


Publicacions

Estudi del soroll generat durant la recollida de la fracció Resta dels residus

Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya

Manual práctico de contratación y compra pública verde. Modelos y ejemplos para la implantación por la administración pública vasca

Informe: Balanç econòmic de la recollida de residus porta a porta i en àrea de vorera per als ens locals i propostes d’optimització

Informe “La Situación de los Bosques y el Sector Forestal en España – ISFE 2013”


Guia de proveïdors

GADIC S.L.

Ecoxarxa

L’Auró, Enginyeria ambiental i del paisatge

MediTerra, Consultors Ambientals SL

GeoEntorn SL


Enllaços

Portal dedicat al Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya, el PROGREMIC 2007-2012

Calcula la teva petjada hídrica

Programa Metropolità d’Educació Ambiental

Governança Radioelèctrica

Calculadora per a l’estalvi d’aigua


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal