Documents

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Borrassà

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Foixà

NOVA CONTRACTACIÓ OBERTA: Creació lloc Web per al Projecte de cooperació «ECTADAPT» sobre l’adaptació de l’ECT al Canvi Climàtic

Per més informació, consulta les memòries de les actuacions

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Palafrugell


Legislació

DECRET 178/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre l’emissió d’òxids de(DOGC núm. 6929 de 06.08.2015)

LLEI 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels(DOGC núm. 6927 de 04.08.2015)

LLEI 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya(DOGC núm. 6927 de 04.08.2015)

Resolució TES/633/2015, de 16 de març, per la qual s’aproven els models de sol·licitud declaració a presentar per les persones contribuents del cànon de l’aigua amb dret a l’ampliació de trams i/o a gaudir de la tarifa social, i s’estableixen les condicions per presentar-los.(DOGC núm. 6846 de 08/04/2015)

Reial Decret 183/2015, de 13 de març, que modifica el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental, aprovat pel Reial Decret 2090/2008, de 22 de desembre(BOE núm. 83 de 7 d'abril de 2015)


Publicacions

La planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa

Com pots estalviar electricitat

Com pots estalviar gas a la llar

Com pots estalviar aigua a la llar

Guia de consum sostenible i conscient


Guia de proveïdors

Fustakia

Ingenieria Social

GENERA – Consens pel Desenvolupament Responsable

Natura Local

Terraqui, despatx de dret ambiental


Enllaços

Cadaquès Retorna – Prova pilot del sistema de retorn d’envasos de begudes de Cadaqués

Cercador del verd urbà

Desarrollo urbano sostenible – Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades als POUM

Guia per a la compra verda pública de vehicles


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal